Autbuya Bureau voor KAM-management en Tekstservice
KAM-management

Een helder, beknopt, goed functionerend en breed gedragen zorgsysteem voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en/of Milieu (KAM) kan enorm bijdragen aan het succes van uw bedrijf.
 • Kwaliteit: u weet waar u naar toe wilt, creëert een slagvaardige organisatie, zorgt voor tevreden klanten en bespaart kosten.
 • Arbeidsomstandigheden: uw medewerkers werken veilig, blijven gezond, voelen zich gewaardeerd en zetten zich voor u in.
 • Milieu: u ontziet het milieu en stelt de handhaver tevreden.


Autbuya KAM-management:
Structuur voor het midden- en kleinbedrijf


Advies en ondersteuning bij:
 • doorlopen van certificatietrajecten voor:
 • kwaliteitszorg (NEN-ISO 9001, branchespecifieke erkenningsregelingen);
 • arbozorg (OHSAS 18001, VCA*, ** en Petrochemie);
 • milieuzorg (NEN-ISO 14001).
 • opzetten van zorgsystemen voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en/of Milieu (KAM);
 • stroomlijnen of actualiseren van bestaande KAM-zorgsystemen (‘stofKAM-management’);
 • opstellen van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) en Plannen van Aanpak;
 • voorlichten, instrueren en motiveren van medewerkers (o.a. door middel van toolboxmeetings);
 • uitvoeren en rapporteren van interne audits en inspecties;
 • voorbereiden, begeleiden en rapporteren van periodieke management reviews;
 • doorlopen van (her)certificatie- en opvolgingsaudits door de certificerende instelling.

Coaching, training en procesbegeleiding op het gebied van:
 • verhelderen van missie en visie van de organisatie;
 • formuleren van concrete en haalbare (KAM-)doelstellingen;
 • verhogen van motivatie van medewerkers en effectiviteit van teams.

Orbis Transformationeel Coach