Autbuya Bureau voor KAM-management en Tekstservice
Tekstservice

Duidelijke en aansprekende teksten zijn de basis voor een goede profilering van uw organisatie of project.
  • Een capabele secretaris of penvoerder maakt uw plannen helder en concreet, stippelt samen met u de marsroute uit, formuleert duidelijke en ondubbelzinnige actiepunten en ziet erop toe dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
  • Een enthousiaste tekstschrijver helpt u om uw ideeën, plannen of producten op aantrekkelijke wijze aan de buitenwereld te presenteren.


Autbuya Tekstservice:
Communicatie voor profit- en non-profitorganisaties


Advies en ondersteuning bij:
  • opstellen van beleids-, project- en PR-plannen;
  • voorbereiden en notuleren van vergaderingen en bewaken van afgesproken acties;
  • opstellen van managementrapportages;
  • schrijven van teksten voor folders, brochures, periodieken en persberichten;
  • schrijven van webteksten.

Coaching, training en procesbegeleiding op het gebied van:
  • opstellen van duidelijke en aansprekende teksten.

Orbis Transformationeel Coach